Nabór tekstów

LOGO-ARS41

Zapraszamy p.t. Autorów do składania tekstów do kolejnego XIV tomu rocznika naukowego Ars Educandi, które ukaże się w 2017 r. Od czasu powstania w 1998 roku pismo wydawane jest w Uniwersytecie Gdańskim i pozostaje otwarte na komunikację między wszystkimi dyscyplinami nauk odnoszących się do edukacji. Ars Educandi publikuje teksty z obszaru różnych dyscyplin pedagogiki, przyjmując, że jest to dziedzina nauki zajmująca się wychowaniem, edukacją, rozwojem oraz terapią współczesnego człowieka na różnych etapach jego rozwoju. Dzisiejsza pedagogika oraz jej subdyscypliny mają uwarunkowania interdyscyplinarne, ujmują działalność i funkcjonowanie człowieka wielokontekstowo, a przede wszystkim holistycznie. Aktualny tom, do którego zapraszamy Państwa jako Autorów, będzie pierwszym punktowanym numerem czasopisma. Pismo jest przygotowane do złożenia ankiety oceny czasopism naukowych i – mamy nadzieje – uzyska punkty za rok 2017.

Zapraszamy do przesyłania tekstów do tomu zatytułowanego „Społeczno-kulturowe i polityczne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania współczesnego człowieka” redagowanego przez dr Justynę Siemionow. Zachęcamy do współpracy Autorów pragnących przedstawić oryginalne zagadnienia, nowe ujęcia, a także własne poglądy, które mogą inspirować dyskusję i przyczynić się do rozwoju wiedzy pedagogicznej. Cześć tematyczna, na którą złożą się rozprawy, artykuły i polemiki, będzie uzupełniona działem recenzji, inspiracji, sprawozdań. Czekamy zatem na opracowania prezentujące oryginalne wyniki badań empirycznych, jak i opracowania teoretyczne, polemiczne, recenzje i sprawozdania. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów redakcyjnych składanych tekstów i procedury recenzyjnej znajdują się na stronie internetowej pisma: