Nabór tekstów

LOGO-ARS41

Zapraszamy p.t. Autorów do składania tekstów do kolejnego, XV tomu rocznika naukowego Ars Educandi, które ukaże się w 2018 r. Od czasu powstania w 1998 roku pismo wydawane jest w Uniwersytecie Gdańskim i pozostaje otwarte na komunikację między wszystkimi dyscyplinami nauk odnoszących się do edukacji. Ars Educandi publikuje teksty z obszaru różnych dyscyplin pedagogiki, przyjmując, że jest to dziedzina nauki zajmująca się wychowaniem, edukacją, rozwojem oraz terapią współczesnego człowieka na różnych etapach jego rozwoju. Dzisiejsza pedagogika oraz jej subdyscypliny mają uwarunkowania interdyscyplinarne, ujmują działalność i funkcjonowanie człowieka wielokontekstowo, a przede wszystkim holistycznie. Pismo jest przygotowane do złożenia ankiety oceny czasopism naukowych.

Zachęcamy do przesyłania tekstów do XV tomu Ars Educandi badaczy książek obrazkowych, komiksów oraz powieści graficznych, którzy reprezentują różne perspektywy: pedagogiczną, teoretyczno-literacką, kulturoznawczą, antropologiczną, psychologiczną, artystyczną czy bibliologiczną. Mile widziani są też badacze rynku, procesu wydawniczego oraz innych przestrzeni zdominowanych przez ikonotekst. Zachęcamy do zaprezentowania swoich osiągnięć, usytuowania ich na mapie badań światowych oraz do dyskusji wokół polskojęzycznej terminologii w przestrzeni interakcji tekstu i obrazu. Szczegółowe informacje dotyczące wymogów redakcyjnych składanych tekstów i procedury recenzyjnej znajdują się na stronie internetowej pisma.