Historia czasopisma

LOGO-ARS41

Czasopismo naukowe Ars Educandi, jest rocznikiem afiliowanym przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, który powstał w 1998 roku. W roku 2009 środowisko gdańskiej pedagogiki postanowiło odświeżyć jego formułę. Powołano zatem nową Redakcję, a także podjęto decyzję o rekonstrukcji Komitetu Naukowego.

Ustalono, że każdy kolejny numer Ars Educandi będzie koncentrował się wokół kategorii tytułowej, do której zaproszeni autorzy mogliby odnosić swoje zainteresowania badawcze. Objęcie publikowanych artykułów wspólnym tytułem ma otworzyć możliwość komunikacji między wszystkimi dyscyplinami nauk o edukacji. Kategorie tematyczne czasopisma są na tyle ogólne i wielokontekstowe, aby można było odnieść do nich badania z różnych dyscyplin pedagogiki. Jednocześnie są one wyrazem konkretnej sprawy, która może łączyć te zróżnicowane dyscypliny.

Cześć tematyczna jest uzupełniona działem Recenzje – Inspiracje – Polemiki, który w zamierzeniu ma pomagać w radzeniu sobie z niezwykłą obfitością rodzimego i zagranicznego rynku wydawniczego. Nie ograniczając autorów do klasycznej formy recenzji zachęcamy do przybliżania inspirujących lub/i dyskusyjnych pozycji.

ars_educandi