Bazy naukowe

Dostęp do Ars Educandi w bazie bibliograficznej BazHum

Numery czasopisma dostępne są w formie zdigitalizowanej za pośrednictwem bazy bibliograficznej BazHum.

Abstracting & Indexing

Czasopismo ARS EDUCANDI jest uwzględnione w bazach:

  • Baza bibliograficzna BazHum
  • RCON
  • Google Scholar